İlginizi Çekebilir
Spirulina Nedir2
  1. Ana Sayfa
  2. Sağlık
  3. Alzheimer Belirtileri Tedavisi

Alzheimer Belirtileri Tedavisi

Alzheimer tedavisi 3
1
Alzheimer Belirtileri Tedavisi

Beynin belirli bölgelerinde, neden olduğu bilinmeyen bir nedenden dolayı proteinler birikmekte ve bu durumda beyindeki sinir hücrelerinin hasar görmesine yol açmaktadır.

Yaşlandıkça daha sık görülen alzheimer tipi olan bunama, yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Bu hastalık bulaşıcı değildir. Fakat 60 yaş altında alzheimer olan kişilerin, ailelerinde bu hastalığın geninin bulunduğu yani genetik yatkınlığın olduğu düşünülmektedir. Araştırmalara göre de, genetik yatkınlık olmadığı takdirde 85 yaş üstünde %50 oranında görülmesi beklenmektedir.

Alzheimer hastalığı başlangıcında yaşanan hafıza bozuklukları, ilk olarak yakın tarihlere aittir. İnsan isimleri unutma, tarihleri unutma durumları yaşanırken hastada bilmediği yerlerde dolaşma güçlüğü başlar. Unutkanlığın yanı sıra daha eskiden yaşanmış olan olayları daha iyi hatırlamaktadır. Hastalığın ileri evrelerinde ise, belirgin olarak davranış bozuklukları, halüsinasyonlar görülürken; konuşma esnasında kelime bulma güçlüğünün artışı, günlük olarak yapılan giyinme, saç tarama, beslenme gibi aktiviteleri gerçekleştirememe, aile bireylerini tanımama, evin, iş yerinin yerini bulamama, yatağa bağımlılık ve tuvaletini tutama gibi durumlar gerçekleşir.

Alzheimer Belirtileri Tedavisi

Beyin hastalığı olan alzheimer, unutkanlıkla başlayan ve çeşitli zihinsel ve ruhsal bozukluklara yol açmaktadır. Hafıza, karar vermede bozulmalar, hayali düşünceler ana bulgulardır.

Zihinsel bozukluklar:

* Unutkanlık

* Konuşma bozukluğu

* Yol bulamama

* Karar verememe

* Öğrenme zorluğu

* Kişileri tanıyamama

Ruhsal bozukluklar:

* Huzursuzluk

* İlgisizlik

* Saldırganlık

* Amaçsızca dolaşmak

* Gerçek olmayan hayaller

* Depresyon

* Uyku bozukluğu

Belirtiler ile hastaneye başvuru yapıldığı takdirde, radyolojik ve laboratuvar incelemeleri yapıldıktan sonra hastaya alzheimer teşhisi konulmaktadır. Alzhemir teşhisinin, %90 doğruluk payı vardır.

Hastalığın Seyri

Alzheimer, yavaş yavaş ilerleyerek günlük yaşamı etkileyen bir hastalıktır. Hastayı bir süre sonra geri dönüşü olmaksızın bakıma muhtaç bırakmaktadır.

Hastalık 3 evrede gerçekleşmektedir:

* Birinci evrede; en belirgin erken unutkanlıktır. Unutkanlığın yanında bilinen yerlerin tanınmaması, bazı kelimelerin bulunaması, işe ve hobilere karşı ilgisizlik görülür.

* İkinci evrede; hafıza kaybı daha da belirginleşir. Çevresinde olan kişilerin isimleri unutmaktadır. Konuşma bozuklukları artmakta, gündelik işleri (giyinme, yemek yeme, yıkanma gibi) gerçekleştirirken zorlanabilmektedir. Ayrıca bazı hayaller görülebilmektedir.

* Üçüncü evrede ise; çevresindeki kişileri tamamiyle unutabilir, yemek yeme ve yürümede güçlük çekmeye başlayabilir. İdrarını ve dışkısını tutamayabilir ve ciddi ölçüde davranış bozuklukları görülebilir.

Alzheimer, üçüncü evrenin sonunda yani yaklaşık olarak 5 – 8 sene ilerleme sürecinde hastayı yatağa bağlı hale getirmekte, hasta tamamen bakıma muhtaç hale gelmektedir.

Hastalığın Tedavisi

Alzheimer Belirtileri Tedavisi

Hastalığın tedavisi hala bulunamamıştır. Belirgin bir tedavisi olmayan alzheimer hastalığı için, sadece sürecin yavaşlatılmasını sağlayan ilaçlar bulunmaktadır.

İlaçlar kullanıldığı takdirde, hastalık süreci durmamaktadır fakat hafıza kaybı gibi zihinsel bozuklukların belirtilerinin hafiflemesi sağlanmaktadır. Bununla beraber depresyon, uyku sorunu, hayaller görme gibi ruhsal bozuklukları için ek olarakta ilaç tedavisi uygulanmaktadır. İlaç tedavisi, hastanın yaşam kalitesini arttırmaktadır.

İlaç tedavisine başlanması için karar verecek olan kişi, sinir hastalıkları uzmanı (nörolog) veya ruh hastalıkları uzmanı (psikiyatrist) olan doktorlardır.

Yorum Yap

    Yorum Yap