İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Psikoloji
  3. Astroloji Tam Olarak Nedir ?

Astroloji Tam Olarak Nedir ?

Astroloji Tam Olarak Nedir ?
Astroloji Tam Olarak Nedir ?

Astroloji Tam Olarak Nedir

 

Astroloji, en geniş tanımıyla Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin hareketi ile göreceli konumlarına bakarak geleceği tahmin etme, insan üzerindeki evrensel etkilerinin sonuçlarını değerlendirme, yorumlama ve farklı analizler üretebilme sanatıdır.

Günümüzde astroloji “yıldızlar ve gezegenlerden alınan bilgiden hareketle gelecekten haber verme, kehanetlerde bulunma” anlamında kullanılmaktadır.

 

 Astroloji Kelimesinin Etimolojik Kökeni

 

Yunanca planet, gökteki yıldız anlamındaki sözcük astro ile akılla, duyguyla kavrama; mantık, sezgi anlamındaki sözcük olan logos kelimesinin birleşmesi sonucu oluşmuştur. Yunanca “astrologos” şeklinde kullanılır.

 

 Astrolojinin Bilimsel Açıklaması

 

Astrolojinin, insanlık tarihi kadar eski bir zaman diliminde ortaya çıkmış uğraşı olduğu görülmektedir. İnsan varlığını sürdürdüğü zaman dilimlerinde, etrafta gerçekleşen olayları gözlemsel temellere dayandırarak izahat etme ihtiyacı hissetmiştir. Bilimin gelişmediği vakitlerde gerçekleşen olayları açıklamak, tahminlerde bulunmak zordu. Bu sebeple insanlar gökyüzündeki cisimlerin hareket ve konumlarını inceleyip, elde ettikleri sonuç ve farklılıklara bakarak yorumlamalarda bulunmaya başladılar, böylece astrolojinin temelini oluşturdular.

Bir yandan teknoloji ve bilim gelişirken, diğer yandan tarihsel bir kavram olan astrolojinin, doğduğu günden itibaren önemini hiç yitirmediği görülür.

 

Peki, insanlığın sıkı sıkıya bağlı olduğu astroloji nedir, bir bilim dalı olduğu söylenebilir mi? Varlığını bugüne dek sürdürmeyi başaran astroloji, teknolojik gelişmelerle beraber yöntemleri uygarlıklara göre de farklılaşan; insanların karakter analizini yapabilen, ilgi alanlarını, şanslı ve şanssız vakitlerini, fırsat ve zararlarını tahmin etmeye çalışan, aynı zamanda da gelecek ile ilgili ayrıntılı öngörülerde bulunabilen bir uğraşıdır. Astroloji tam manası ile de bir falcılık, kahinlik yöntemidir.

 

Tarihin en eski dönemlerinden bu yana gelebilmesine rağmen astroloji, bir bilim dalı değildir. Bir uğraşının bilim dalı olabilmesi için, deney yöntemleri kullanarak somut açıklamalar yapabilmesi gerekir. Astrolojinin bulguları katiyen sınanamadığı gibi, bir astroloğun tahminlerinin hangi oranda doğru çıktığı ve aynı konu ile ilgili farklı astrologların tahminlerinin ne derece birbirini tuttuğuna dair elle tutulabilir, somut veriler ortaya konamaz. İstatiksel çıkarımları yapılamaz. Astronomik açıdan ise, gezegenlerin

Tarihin en eski dönemlerinden bu yana gelebilmesine rağmen astroloji, bir bilim dalı değildir. Bir uğraşının bilim dalı olabilmesi için, deney yöntemleri kullanarak somut açıklamalar yapabilmesi gerekir. Astrolojinin bulguları katiyen sınanamadığı gibi, bir astroloğun tahminlerinin hangi oranda doğru çıktığı ve aynı konu ile ilgili farklı astrologların tahminlerinin ne derece birbirini tuttuğuna dair elle tutulabilir, somut veriler ortaya konamaz. İstatiksel çıkarımları yapılamaz. Astronomik açıdan ise, gezegenlerin hareketleri ve birbirleriyle oluşturdukları açıların tekrarsız oluşu, pozitif bir bilim olarak değerlendirme yapılmasına olanak tanımaz. Bu sebeple astroloji bir bilim dalı değil, bir falcılık çeşidi, inanç türüdür.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]