İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Eğitim
  3. İlk İnsanlar nasıldı ?

İlk İnsanlar nasıldı ?

İlk İnsanlar nasıldı ?

İnsanlık tarihi sürecinde bulunan çağlar geçmişe dönük bilgi sahibi olmamız açısından önem arz etmektedir. Yaşanmış olduğu ve dönemin özelliklerine göre sınıflara ayrılan bu çağlardan ilki paleolitik çağdır.

Paleolitik Çağ;


Yontma taş çağı olarak da bilinen bu dönem insanlık tarihinin en büyük bölümünü oluşturmaktadır. Bu dönemin başlangıcıyla bitişi hakkında kesin bilgi olmamakla birlikte yapılan arkeolojik çalışmalarda bu dönemin 2.500.000 ila 10.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu süreç ise kendi arasında bölümlere ayrılmaktadır. Alt paleolitik, orta paleolitik ve geç paleolitik dönem alt sınıfları olarak değerlendirilmektedir. Dönem özellikleri incelendiğinde modern insan figüründen oldukça uzak avcılık ve toplayıcılıkla ihtiyaçlarını karşılayan insan toplulukları karşımıza çıkıyor. İnsanlık döneminin başlangıcı olarak kabul edilen bu dönemde insanlar büyük gruplar halinde mağara ve ağaç kavukları gibi yerlerde yaşamışlardır. Bu devre adını veren yontma işlemi ise vahşi hayvanlardan korunmak ve besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla taşların yontulmasından gelmektedir. Dönem genel olarak ele alındığında buzullaşmanın sert hava şartlarının bu dönem insanlarına büyük ölçüde zarar verdiği bilinmektedir. Dönem insanları homo habilisler, homo erektuslar , homo sapiensler ve bilinen ilk modern insan modeli olan neamderteller’dir. Ölü gömme teknikleride ilk kez orta paleolitik çağda görülmüştür. Mağara duvarlarına çizilen resimler günümüzde o dönemi araştırabilmemiz ve anlamamız için olanak sağlamıştır.


Dönem İnsanları;


Homo Rufolfeniss;
2.5 milyon yıl öncesinde yaşamış boyları homo habilislere oranla daha uzun olan kafa yapısı büyük olan insan türüdür. Bilinen ilk insan türü homo rufolfenisstir. Bu insan türü hakkında çok az fosil kalıntısı olduğu bilinmektedir. Fosil kalıntıları üzerinde yapılan araştırmalar bize bugün bildiğimiz boy ve vücut yapısı hakkında bilgi verir.

Homo Habilis;
2.3 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilmektedir. Tip olarak kısa boylu ve uzun kollu insanlar olarak betimlenmişlerdir. Günümüzde ki modern insanın atası olarak bilinen bu tür doğu afrikada yaşamıştır. 1.40 boyların da olmaları yaşadıkları coğrafi bölge sebebiyledir. Homo türleri arasında insana en az benzeyen tür homo habilis türüdür.
Neandertaller;
Günümüzde kaybolmuş insan ırkı olarak bilinmektedir. Türün ortadan kalkmasının sebebi bilinmemekle birlikte bunu bir homo türünün neden olduğu düşünülmektedir. Modern insanın atası olarak bilinse de fosil sayısının azlığından dolayı detaylı bilgiye ulaşılamamıştır.
Homo Sapiens;
Belki de insanların maymundan gelip gelmediğiyle ilgili sorulara neden olan ve maymuna en çok benzeyen insan türüdür. Kafatası yapısı incelendiğinde diş yapısının diğer insan türlerine oranla daha çok günümüz insanını benzediği bilinmektedir. Daha önce hareket etmek ve yürümek için ellerini kullanan insan türlerinin aksine homo sapiensler iki ayakları üzerinde durabilmişlerdir. Ulaşılan fosiller genellikle Afrika da bulunmuş ve bu insan türüyle ilgili bilgi sahibi olmamızda büyük bir etken olmuştur.
Hominidler;
Bu tür başında ki homo ifadesine rağmen homo türleri arasına dahil edilmemiştir. Erken insan olarak nitelendirilen ve tartışmaya halen açık olan bu tür hakkında günümüzde detaylı bilgi yoktur. Vücut yapılarının daha gelişikli olduğu bilinmektedir.


Mezolitik Çağ
Paleolitik ve neolitik arasında yer alan bir geçiş dönemidir. Diğer dönemlere oranla çok daha kısa sürmüştür. 10.000 ila 8.000 arası olan dönemdir. Bu dönem buzulların erimeye başladığı birçok vahşi hayvan türünün yok olduğu mevsimin ılımanlaştığı dönem olarak bilinir.

Neolitik Çağ;
İklim şartlarının çok daha iyileştiği ve diğer dönemlere oranla çok daha fazla gelişmiş dönemdir. Cilalı taş devri olarakda bilinen bu dönem 8.000 ila 5.000 arasında yaşanmıştır. Paleolitik çağda olduğu gibi neolitik çağda kendi içerisinde sınıflara ayrılmaktadır. Erken, orta ve geç neolitik dönem olarak üçe ayrılmıştır bunun yanı sıra çanak çömlekli ve çanak çömleksiz olmak üzere de kendi içinde gruplara ayrılır. Tarım, dokumacılık ve mimari yapı gelişmesi bu dönemin en büyük özellikleridir. Avladıkları hayvanların kürklerinden elbise yapılması ve bitki liflerinin de dokumacılıkta kullanılması bu dönemin ne kadar gelişmiş olduğunu göstermektedir. Yeni bitki ve hayvan türlerinin görüldüğü dönemde hayvan etleri pişirilerek yenmeye başlanmıştır. Ayrıca buzullar içine gömülü olarak bulunan ve çürümemiş olan neolitik çağ insanı olarak bilinen ötzi bu dönem hakkında çok büyük bilgilere ulaşılmasına olanak sağlamıştır.

Kalkolitik Çağ;
Bakır çağı olarak bilinen bu dönem 5.000 ila 3.000 arasında yaşanmıştır. Avcılık için bakır aletlerin kullanılması, altın ve gümüşün süslemelerde kullanılması dönemin en belirgin özelliklerindendir. Bu çağda ölü gömme teknikleri de değişmiştir. Daha önce kayaları yontarak yapılan gömme işlemi yerini toprak veya küp kullanılarak yapılan gömme işlemine bırakmıştır. Daha önce evlerinin altına gömme işlemi yapan insanların aksine bu dönemde yerleşim yerine uzak olarak seçilen bölgelerde gömme işlemi yapılmıştır. Tek odalı dikdörtgen yapılı megaron adı verilen yapılar mevcuttur.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
Yorum Yap

Yorum Yap