İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Yaşam
  3. İslam Dünyasının Hayvanlara Bakışı

İslam Dünyasının Hayvanlara Bakışı

slam Dünyasının Hayvanlara Bakışı kuran
2

İslam Dünyasından önce, hayvanlara herhangi bir önemin verilmediği düşünülmektedir. Peygamber Efendimizin gönderilmesi ve İslam’ ın yayılmaya başlaması ile hayvanlara bakış açısında önemli değişiklikler yaşanmıştır.

İslam Dünyasının Hayvanlara Bakışı kuran
İslam Dünyasının Hayvanlara Bakışı kuran

İslam Dininde Hayvanların Değeri

Peygamber Efendimiz, hayvanlara karşı oldukça duyarlı davranmıştır. Hayvanların keyfi şekilde öldürülmesini yasaklamış, daima merhametli davranmayı önermiştir.

Peygamber Efendimiz, merhamet edenlere Allah’ ın da merhamet edeceğini beyan etmiştir.

İslam Dünyası sadece insanlara karşı değil, tüm canlılara karşı merhameti önermektedir. Hayvanlar insanlara hizmet eden, hayatını kolaylaştıran canlılardır. Hak ve hukuk dini olan İslam, insan kadar hayvanlara da adil davranmayı emretmektedir.

Peygamberimiz, açlıktan nerede ise ölmek üzere olan bir deveye rastlamış ve dilsiz hayvanlar için Allah’tan korkmamız gerektiğini, onlara besili olarak binilmesini ve etlerinin de besili olarak tüketilmesini önermiştir.

Ayrıca, Peygamber Efendimizin kucağında uyumakta olan bir kediyi, uyandırmamak adına, üzerindeki giysinin o bölümünü kestiği rivayet edilmektedir. O’ nun hayvanlara duyduğu sevgi ve merhameti tescilleyen çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Sadece insanlara karşı değil, tüm canlılara karşı merhamet edilmesi gerektiğini sıkça vurgulamıştır.

Kuran-ı Kerim’ de Hayvan

İslam Dünyasının Hayvanlara Bakışı 2
İslam Dünyasının Hayvanlara Bakışı 2

Kuran-ı Kerim’de hayvanlara “ümmet” kavramı içerisinde yer verilmiştir. İslam dinine ve peygamberine inanan ve O’ nun yolunda giden anlamını taşıyan ümmet kavramı için hayvanların da kastedilmesi, İslam’ ın hayvanlara verdiği önemi açık bir şekilde göstermektedir. Er’am Süresi’ nde hayvanların da ümmetten sayıldığı ve onların da Rablerinin huzurunda toplanacakları belirtilmiştir.

İslamda Hayvan Hakları

İslam Dünyasının Hayvanlara Bakışı  1
İslam Dünyasının Hayvanlara Bakışı 1

İslam Dini, hayvanlar için hak ve hukukun varlığını gerekli kılmıştır. Hayvanlar için en önemli hakkın yaşama hakkı olduğu üzerinde durulmuştur. Peygamber Efendimiz, belirli zarar halleri dışında, hayvanların keyfi bir şekilde öldürülmesini yasaklamıştır. Hayvanların beslenmesine özen göstermiş, hayvan yavrularının ihmal edilmemesi gerekliliği üzerinde durmuştur.

Ebû Hureyre’den günümüze kadar ulaşmış bir rivayete göre, Peygamber Efendimiz, koyunların burunlarının silinmesini, ağıllarının temiz tutulmasını emretmiştir. Yük hayvanlarına gerektiğinden fazla yük taşıtılmamasını önermiştir. İbn Abbas’ın rivayetine göre; ” Peygamberimiz dövüşmeleri için hayvanları birbirine karşı kışkırtmayı yasaklamıştır.” Bu davranışların hayvanlara eziyet etmek olduğunu söylemiştir.

Yorum Yap

    Yorum Yap