İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Eğitim
  3. VERİ MADENCİLİĞİ KAVRAMI NEDİR?

VERİ MADENCİLİĞİ KAVRAMI NEDİR?

veri madenciliği

Büyük miktarlardaki veri yığınlar üzerinden analiz yaparak veriler arasında mevcut olan, geleceğin tahmin edilmesine yardımcı olacak olan anlamlı ilişkilerin ve kuralların bilgisayar yazılımları aracılığı ile aranması işlemlerinin tümüne veri madenciliği kavramı denir.

VERİ MADENCİLİĞİ KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ NEDİR?

Veri madenciliği kavramı, ilk kez 1950 senesinde ortaya çıkan bir kavramdır. 1950 senesinde bilgisayarların kullanılması ile birlikte tüm veriler kolay bir şekilde hesaplanmaya başlanmış ve bu sayede veri madenciliği kavramı ortaya çıkmıştır. 1960 senesinde mevcut olan tüm veriler bilgisayarlar tarafından depolanmaya başlanmıştır. Mevcut olan tüm verilerin bilgisayarlar tarafından depolanmaya başlanması sonucunda, bilgisayarların veri tabanları kullanılmıştır. 1970 senesinde hiyerarşik veri modeli ve ağ veri modeli olmak üzere 2 farklı veri modeli ilk kez kullanılmıştır. 1980 senesinde veritabanı yönetim sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. 1990 senesinde veri madenciliği kavramı ile ilgili ilk kez bir yazılım geliştirilmiştir. 2000 senesinde veri madenciliği kavramı tüm alanlarda kullanılmaya başlanmıştır.

HİYERARŞİK VERİ MODELİ NEDİR?

Birden fazla ilişkiyi temsil eden veri modeline hiyerarşik veri modeli denir. Hiyerarşik veri modeli kavramının diğer adına Sıradüzensel veri modeli denir.

 AĞ VERİ MODELİ NEDİR?

Mevcut tüm verilerin birbirine ağ şeklinde bağlandığı veri modeline ağ veri modeli denir.

VERİ MADENCİLİĞİ KAVRAMINI ETKİLEYEN DİSİPLİNLER NELERDİR?

Veri madenciliği kavramını etkileyen disiplinler, kendi içerisinde 5 ana gruba ayrılır. Bunla

1)İstatistik Disiplini

2)Görselleştirme Disiplini

3)Makine Öğrenimi Disiplini

4)Veritabanı Sistemleri Disiplini

5)Örüntü Tanıma Disiplini

1)İSTATİSTİK DİSİPLİNİ NEDİR?

Geçmişten günümüze kadar elde edilen tüm verilerin istatistiki analizler yardımı ile faydalanılması sağlayan teknolojileri ifade eden disipline İstatistik Disiplini denir.

2)GÖRSELLEŞTİRME DİSİPLİNİ NEDİR?

Mevcut tüm verilerin tablolar ve grafikler yardımı ile sunulmasını sağlayan teknolojileri ifade eden disipline Görselleştirme Disiplini denir.

3)MAKİNE ÖĞRENİMİ DİSİPLİNİ NEDİR?

Bilgisayarların bazı işlemlerden bazı çıkarımlar yaparak yeni işlemler üretmesini sağlayan teknolojileri ifade eden disipline Makine Öğrenimi Disiplini denir.

 

4)VERİTABANI SİSTEMLERİ DİSİPLİNİ NEDİR?

Birbirleri ile ilişki içerisinde olan, belli bir amaca göre düzenlenmiş mantıksal ve fiziksel olarak tanımlanmış teknolojileri ifade eden disipline Veritabanı Sistemleri Disiplini denir.

5)ÖRÜNTÜ TANIMA DİSİPLİNİ NEDİR?

Daha önceden tanımlanmış olan bir modelin çok boyutlu bir örüntünün veritabanındaki benzerlerinin aranmasına ve bulunmasına yönelik teknolojileri ifade eden disipline Örüntü Tanıma Disiplini denir.

VERİ MADENCİLİĞİ KAVRAMININ İÇERİSİNDE YER ALAN VERİTABANI BİLGİ KEŞİF AŞAMALARI NELERDİR?

Veri madenciliği kavramının içerisinde yer alan veritabanı bilgi keşif aşamaları, kendi içerisinde 7 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Amacın Tanımlanması Aşaması

2)Veriler Üzerinde Ön İşlemler Yapılması Aşaması

3)Modelin Kurulması Aşaması

4)Modelin Değerlendirilmesi Aşaması

5)Modelin Kullanılması Aşaması

6)Modelin Yorumlanması Aşaması

7)Modelin İzlenmesi Aşaması

1)AMACIN TANIMLANMASI AŞAMASI NEDİR?

İşletmeler tarafından veya kurumlar tarafından veri madenciliği kavramının hangi amaca yönelik olarak gerçekleştirilmek istendiğinin belirlendiği aşamaya Amacın Tanımlanması Aşaması denir.

2)VERİLER ÜZERİNDE ÖN İŞLEMLER YAPILMASI AŞAMASI NEDİR?

Verilerin toplanması, verilerin birleştirilmesi, kayıp olan veriler için işlemlerin uygulanması, verilerdeki gürültünün temizlenmesi, verilerin normalleşmesi, verilerin azaltılması ve verilerin dönüştürülmesi gibi tüm işlemlerin yapıldığı aşamaya Veriler Üzerinde Ön İşlemler Yapılması Aşaması denir.

3)MODELİN KURULMASI AŞAMASI NEDİR?

Veri madenciliği kavramında belirlenmiş olan modelin kurulması aşamasına Modelin Kurulması Aşaması denir.

4)MODELİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASI NEDİR?

Veri madenciliği kavramında belirlenmiş olan modelin kurulmasından sonra kurulan modelin geçerli bir model olup olmadığının değerlendirilmesi aşamasına Modelin Değerlendirilmesi Aşaması denir.

5)MODELİN KULLANILMASI AŞAMASI NEDİR?

Veri madenciliği kavramında belirlenmiş olan modelin kurulmasından sonra kurulan modelin geçerli bir model olup olmadığının değerlendirilmesi ve geçerli olan modelin kullanılması aşamasına Modelin Kullanılması Aşaması denir.

6)MODELİN YORUMLANMASI AŞAMASI NEDİR?

Kullanılan geçerli modelin sonuçlarının yorumlanması aşamasına Modelin Yorumlanması Aşaması denir.

7)MODELİN İZLENMESİ AŞAMASI NEDİR?

Kullanılan geçerli modelin ne kadar verimli çalıştığının izlendiği ve gerektiğinde düzenlemelerin yapıldığı aşamaya Modelin İzlenmesi Aşaması denir.

VERİ MADENCİLİĞİ KAVRAMINDA KULLANILAN MODELLER NELERDİR?

Veri madenciliği kavramında kullanılan modeller, kendi içerisinde 2 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Tahmin Edici Modeller

2)Tanımlayıcı Modeller

1)TAHMİN EDİCİ MODELLER NEDİR?

Elde edilen veriler doğrultusunda bir model geliştirmeyi ve bu modelin sonuçlarının tahmin edilmesini amaçlayan veri madenciliği kavramında kullanılan model türüne Tahmin Edici Modeller denir.

2)TANIMLAYICI MODELLER NEDİR?

Analiz edilen tüm verilerin özelliklerini incelemek amacı ile veri madenciliği kavramında kullanılan model türüne Tanımlayıcı Modeller denir.

VERİ MADENCİLİĞİ KAVRAMININ UYGULANDIĞI ALANLAR NELERDİR?

Veri madenciliği kavramının uygulandığı alanlar, kendi içerisinde 6 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Pazarlama Alanı

2)Finans Alanı

3)Sağlık Alanı

4)Endüstri Alanı

5)Mühendislik Alanı

6)Eğitim Alanı

 

Yorum Yap

    Yorum Yap